No Pekerja :  (contoh : H0678)
Kata Laluan :  Masalah berkaitan sistem boleh hubungi talian 2164
atau emel adila@ummc.edu.my/idrismd@ummc.edu.my